story

A long tradition

eagle
Започнахме в бурно и противоречиво време за България, а се оказа, че коренът е по-дълбок отколкото предполагахме. Ето защо когато се връщаме назад виждаме, че философията на нашата работа все още я създаваме.
Най-важното в нея е свързването на вековната традиция със създаването, поучаването от собствените грешки и гордостта от постигнатото.

The red is always stylish

yamantievs hero bottle image
Започнахме в бурно и противоречиво време за България, а се оказа, че коренът е по-дълбок отколкото предполагахме.
learn more
grozd floating element

The beauty is in the wine

floating bottle
floating blurred grozd floating focused grozd

Unique Art series

floating liquid

Awards Precision Quality

Тelephone number
00359 65 20 28
4000 4000 Plovdiv
72 Rayko Daskalov str