Contact us

Contact us

Plovdiv

Ivailovgrad

Данни за търговеца:

Винивел ООД

ЕИК/Булстат:115118436

VAT №:BG115118436

Адрес на извършване на дейността: гр. Пловдив, ул.Райко Даскалов 72

МОЛ: Юлиян Христов Ямантиев

Отговорно лице за онлайн магазина: Елена Ямантиева

Тelephone number
00359 65 20 28
4000 4000 Plovdiv
72 Rayko Daskalov str